Domů Poslat e-mail
Výběr zájezdů

Štětí

Autobusové zájezdy 2011 pro školní kolektivy - Štětí a okolí


1. Tajemný hrad a výroba skla

V rámci tohoto velmi oblíbeného výletu se děti seznámí s učebními obory - malíř skla, brusič skla a sklář. Dále ve sklárnách v Novém Boru, přímo v huti za plného provozu uvidí mistry tohoto náročného povolání při jejich práci a dozví se mnoho nového a zajímavého o výrobě skla.Navštívíme také podnikové prodejny s velmi příznivými cenami.
Na závěr výletu navštívíme jistě pro děti zajímavý skalní hrad ve Sloupu.
Cena zájezdu : 220 Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do SOU, vstupné do skláren
vstupné do hradu, služby průvodce CK.

 

2. Polabský skanzen - Přerov nad Labem

Tento výlet jistě potěší a poučí děti bez rozdílu věku.V národopisném muzeu se děti seznámí se staročeskými zvyky,jako jsou Velikonoce (výstava od března) a Vánoce (od prosince). Dále navštívíme velmi zajímavé muzeum Kolo-Moto se sbírkou historických kol a motorek.
Cena zájezdu : 230 Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do skanzenu, vstupné do muzea Kolo-moto, průvodce CK.

 

3. Mladá Boleslav - AUTO ŠKODA a další zajímavosti

Tento zájezd seznámí žáky s naším nejlépe prosperujícím podnikem Auto Škoda.V podnikovém muzeu
se žáci během videoprojekce seznámí s historií a současností našeho automobilového vývoje.Dále zde uvidí
automobily od nejstarších typů až po nejnovější modely Škoda.Zajímavý výklad jistě upoutá každého žáka.
K našemu výletu nabízíme 1. návštěvu zámku a zahrady v Mnichově Hradišti (+40,-Kč/os.) nebo 2. prohlídku muzea motocyklů (+ 20,-Kč/os.)
Cena zájezdu : 230 Kč/os. (+ 30Kč za prohlídku výrobní linky v závodu)
podmínka vstupu do výrobního závodu = os.starší 12 let)
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do automobilového muzea, služby průvodce.

 

4. Ostrá - Botanicus muzeum lidových řemesel

Během dopolední prohlídky této zajímavé vesničky se děti seznámí se starými řemesly - např. provaznictví, kamenictví, hrnčířství, drátenictví, kovárna, výroba papíru, svíček, tkalcovský stav, dřevořezbářství,
rýžování zlata a jiné zajímavosti. Různá řemesla si také děti mohou vyzkoušet. Bylinná zahrada se bude také líbit.Ve zdejší hodovně dětem můžeme za příplatek zajistit oběd : Keltské palačinky s ovocem 20,-Kč.
Kuřecí stehno s chlebem za 50,-Kč. Dále si můžete zakoupit výrobky firmy Botanicus za přijatelné ceny.
Cena zájezdu : 230,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobus. dopravu, vstupné, služby průvodce.

 

5. Jurský park – zájezd do SRN (nově) – Velmi atraktivní zájezd

Tato atrakce se nachází poblíž severoněmeckého města Bautzenu (Budyšína), 50 km od státní hranice.
Ve volné přírodě lesoparku a jezera si děti prohlédnou cca 100 pravěkých dinosaurů v životní velikosti, až 30 m dlouhých.V další části nového parku se seznámí s pravěkými lidmi a dalšími zvířaty.
Po této prohlídce následuje návštěva největšího bludiště nejen v SRN. Děti při hledání správné cesty s několika prolézačkami, skluzavkami a novou lanovkou zažijí spousty legrace.Všichni jistě zabloudí, ale nikdo se neztratí, neboť máte s sebou zkušeného průvodce.
V případě Vašeho zájmu navštívíme zajímavé památky středověkého Budyšína s možností nákupu.
Cena zájezdu : 460,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do parku s dinosaury, vstupné do parku s pravěkými lidmi a zvířaty, vstupné do bludného labyrintu včetně plánku, služby pracovníka CK.

 

6. Za poznáním západních Čech

Během celodenního zájezdu děti navštíví v Karlových Varech sklárny MOSER, kde se ve výrobní huti a muzeu seznámí s výrobou křišťálové krásy. Další návštěva bude patřit přírodní rezervaci SOOS, kde děti spatří dozvuky doznívající posopečné činnosti ve formě vývěrů minerálních pramenů a plynů. Jistě se bude líbit ZOO koutek s dravými ptáky, muzeum geologie věnované také dinosaurům a výstava o přírodě zdejšího regionu. Dále navštívíme v naší republice ojedinělou motýlí farmu s krásnými živými motýly a muzeum s nádhernými sbírkami. Na závěr navštívíme Františkovy Lázně s kolonádou.
Cena zájezdu : 390,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné s exkurzí v sklárnách Mosser, vstupné do přírodní rezervace SOOS, muzea geologie, výstavy o přírodě, vstupné do motýlí farmy a muzea, průvodce CK.

 

7. Aqua park Centra Babylon

V Liberci na zastřešené ploše větší než 5000m2 se nabízejí tři vzájemně propojené haly s bazény, cirkulující vodou, s vodními masážemi, protiproudovým kanálem, širokou skluzavkou, relaxačními místy s možností poslechu podvodní hudby. S velkým zájmem se jistě setkají 4 tobogány z nichž jeden slouží jako rotační nádrž trychtýřovitého tvaru s následným dojezdem do jednoho z bazénů. K relaxaci jistě také přispějí parní lázně v jeskyních labyrintech, dále různé typy saun a výřivých van.
Tato atrakce je ojedinělá v naší republice.
Cena zájezdu : 200,-Kč/os. do 100cm výšky, 370,-Kč/os. 101-140cm výšky, 410,-Kč/os. nad 140cm. Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, časově neomezené vstupné, průvodce CK.

 

8. Liberec – Lanovkou na Ještěd – ZOO – botanická zahrada

Na tomto velmi oblíbeném zájezdu děti absolvují výjezd lanovkou na Ještěd, který je velkým zážitkem. Čeká je výhled do dalekého okolí a procházka krásnou přírodou. Po té navštívíme botanickou zahradu s tropickou florou a krásným koutem podvodního světa. ZOO s bílými tygry a s dalšími zvířaty jistě potěší každého.
Cena zájezdu : 330,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, jízdu lanovkou na Ještěd, vstupné do ZOO a botanické zahrady, služby průvodce CK.

 

9. Koněpruské jeskyně a hrad Křivoklát

Pojeďte s námi objevit skřítky v podzemním labyrintu jeskyní s nejčistším vzduchem a krásnými
prostory. Hrad Křivoklát s výkladem přizpůsobený věku žákům se jistě také bude líbit.
Cena zájezdu : 290,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do jeskyní, vstupné na hrad, průvodce CK.

 

10. Hrad Bezděz, plavba lodí a koupání

Pojeďte na pěkný výlet s návštěvou středověkého hradu. Plavba lodí po romantickém Máchově jezeře se jistě bude každému líbit. Dle počasí budete mít možnost se vykoupat, nebo si zahrát plážové sporty.
Cena zájezdu : 240,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné na Bezděz, lodní lístek, vstupné na pláž, doprovod pracovníka CK.

 

11. Praha – jakkoliv si budete přát

Pojeďte se seznámit s Hlavním městem. Rádi Vám nabídneme vše co si budete přát. Procházku po památkách, návštěva Pražského hradu,muzeí,kulturních,sportovních představení, nebo objektů, které si určíte.
Cena zájezdu : vypracujeme dle vašeho přání
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné dle programu výletu, služby průvodce
Např.

12. Praha – lanovkou na Petřín

Čeká nás jízda netradiční lanovou dráhou, dále procházka zahradní oázou klidu. Při výstupu na rozhlednu budeme počítat nekonečné schody, ale výhled na matičku Prahu jistě bude stát za tento sportovní výkon. Navštívíme také bludný labyrint, kde v zrcadlech spatříme zajímavé tvary našich těl.
Cena zájezdu : 230,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, jízdenku na lanovku, vstupné na rozhlednu, vstupné do bludiště, průvodce CK.

13. Praha – IMAX 3 D kino, nebo Palace Cinemas v Letňanech

Návštěva paláce Flóra je pro děti jistě velkým zážitkem. Na plátně 20 x 25 m shlédneme trojrozměrný velkoformátový film pomocí speciálních brýlí, které jsou vybaveny odlišnými polarizačními filtry pro pravé a levé oko. Filmy dle aktuálního a Vámi vybraného programu
– např. v r.2008 promítány – Dinosauři 3D, Mumie: Tajemství faraónů, Monstra oceánů, Život v moři, T-Rex a další. Po představení budou mít děti možnost návštěvy paláce Flóra.
Cena zájezdu : 260,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné na představení do multikina, doprovod CK.

14. Praha – Planetárium, ZOO

Seznamte se s oblohou a děním kolem nás. Čeká nás poutavá exkurze vesmírem. Následná návštěva ZOO se bude jistě líbit každému.Dle domluvy možné navštívit skleník Fata Morgana
Cena zájezdu : 270,-Kč/os.
Cena zahrnuje : -Autobusovou dopravu, vstupné do planetária, vstupné do ZOO, doprovod CK.

15. Bozkovské jeskyně a zámek Sychrov
Bozkovské dolomitové jeskyně tvoří labyrint podzemních chodeb a dutin. Ojedinělou výzdobou jsou křemenné římsy a lišty, vystupující ze stěn a stropů. Dále zde uvidíme excentrické krápníky a podzemní jezírka s průzračnou vodou. Následuje prohlídka jednoho z nejvýznamnějších novogotických zámků s bohatou historií. Interiéry s bohatou řezbářskou výzdobou a největší sbírkou francouzské portrétní malby ve střední Evropě čekají na Vás.
Cena zájezdu : 290,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do jeskyní, vstupné do zámku a zahrad, doprovod pracovníka CK.

 

16. Hornictví v Příbrami

Hornické muzeum Příbram vzniklo v roce 1886. Rozlohou areálu a počtem expozic je největším hornickým muzeem v ČR. Najdeme zde unikátní technické památky světového významu. Atrakce pro děti i dospělé – jízda úpadnicí do podzemí dolu (jako po skluzavce).
Svezeme se důlním vláčkem a dozvíme se mnoho zajímavého.
Cena zájezdu : 240,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do hornického muzea, průvodce

 

17. Hornický skanzen Mayrau a Aquapark

Skanzen svým návštěvníkům nabízí prohlídku technických památek zaměřených na dokumentaci a prezentaci hornické činnosti na Kladensku a Slánsku. Zažijeme zde model posledního pracovního dne a získáme intenzivní pocit, že procházíme dolem, který před chvílí
opustila směna. Aquapark v Kladně se svými - tobogány, bazény, divokou vodou a dalšími vodními atrakcemi bude na 90 min. jistě pro děti zážitkem.
Cena zájezdu : 240,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do muzea hornictví, vstupné do aqaparku na 90 min. doprovod pracovníka CK.

 

18. Vojenské technické muzeum

Muzeum je zaměřeno na dělostřeleckou, raketovou a těžkou bojovou techniku. Najdete zde více než 350 historických tanků, kanónů, motocyklů, obrněných, nákladních, a osobních vojenských vozidel, které jsou prezentovány v osmi halách, šesti přístřešcích a na volném prostranství. Tato unikátní sbírka nadchne každého.
Cena zájezdu : 190,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, prohlídku muzea, doprovod CK.

 

19. Letecké muzeum

Muzeum bylo založeno v roce 1968 v areálu historického vojenského letiště, které bylo první leteckou základnou vybudovanou po vzniku Československého státu v roce 1918.
Početností a kvalitou sbírek patří k největším v Evropě. V současnosti má ve sbírkách 275 letadel z nichž 85 je vystaveno ve čtyřech krytých halách, 25 ve volných expozičních prostorech, 155 je uloženo v depozitářích a 10 letu schopných je provozováno.
Řada letounů patří ke světovým unikátům. Bez rozdílu věku se výlet bude líbit každému.
Cena zájezdu : 160,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, prohlídku muzea letectví, doprovod pracovníka CK.

 

20. ZOO ve Dvoře Králové + nejlevnější zájezd do Afriky

V podhůří nejvyšších českých hor – Krkonoš v malebném údolí potoka Netřeby se nachází ZOO s ideálními přirozenými podmínkami pro chov zvířat. Najdete zde pavilony šelem, hrošíků, slonů, primátů, vodní a ptačí světy a mnoho dalších zajímavostí. Čeká nás také projížďka dvoupatrovým autobusem si zajedeme do AFRIKY na Safari (možné v měsících květen až září).
Cena zájezdu : 340,-Kč/os.
Cena zahrnuje : - Autobusovou dopravu, vstupné do ZOO, projížďka autobusem po Safari, doprovod pracovníka CK.

Nahoru Domů Poslat e-mail Kniha návštěv Admin Mapa webu